Seminář CHEMICKÉ LÁTKY a BOZP (pro podniky nakládající s CHLS, školy, laboratoře a další)

Vztah mezi legislativou BOZP a chemickými látkami. Písemná pravidla, aktualizace pravidel dle CLP. Značení CHLS (při uvádění na trh, pro vlastní potřebu, značení zařízení...). Školení pracovníků. Bezpečnostní listy a expoziční scénáře v podnikové praxi. Aktuální změny v oblasti CHLS na pracovišti.

Název:

Seminář CHEMICKÉ LÁTKY a BOZP (pro podniky nakládající s CHLS, školy, laboratoře a další subjekty)

Chci zaregistrovat místo na semináři

Termín:

17.12.2018: Praha
28.2.2019: Praha
11.4.2019: Brno
30.5.2019: Praha
6.11.2019: Praha
21.11.2019: Brno

Zahájení:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Program:

Hlavní témata:

 • vztah mezi legislativou v oblasti BOZP a chemickými látkami
 • dokumentace při práci s CHLS
 • značení CHLS
 • školení pracovníků
 • bezpečnostní listy a expoziční scénáře v praxi
 • nakládání s CHLS na pracovišti (zákon 258/2000 Sb.)
 • novela nařízení 375/2017 Sb. (bezpečnostní značky, značení nádob a skladů)
 • zakázané práce v oblasti CHLS (těhotné, kojící, mladiství)
 • žáci a studenti (NV 361/2007, vyhl. 61/2018)

Určeno pro:

Seznámení s problematikou povinností subjektů v oblasti chemických látek a směsí se zaměřením na bezpečnost práce. Určeno výrobce, dovozce, distributory, následné uživatele, běžné uživatele, školy, laboratoře a další zájemce o tuto problematiku.

Obsah kurzu:

Zahrnuty budou i veškeré novinky legislativy pro danou oblast k datu semináře.

 • Vztah mezi legislativou v oblasti BOZP a chemickými látkami, bezpečnost práce při nakládání s CHLS

 • Povinná dokumentace při práci s CHLS

 • Písemná pravidla pro CHLS, sestavení, vztah k CLP – nakládání podle zákona o ochraně veřejného zdraví

 • Novela zákona 258/2000 Sb., § 44a a § 44b

 • Značení CHLS (při uvádění na trh, pro vlastní potřebu, značení zařízení...)

 • Školení pracovníků - co a jak školit při nakládání s chemickými látkami.

 • Jak nakládat s bezpečnostními listy a expozičními scénáři v podnikové praxi v souvislosti s BOZP.

 • Shrnutí povinností uživatelů, následných uživatelů, distributorů CHLS.

Délka trvání:

1 den

Přednášející:

Envigroup

Místo konání:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Brno: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Kozí 4, 656 99 Brno

Cena:

2.975 Kč + DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Cena včetně DPH je 3.600 Kč. Způsob platby: fakturou či hotově na místě

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@ekonoviny.cz

Prezentace ke stažení:

Seminář CHEMICKÉ LÁTKY a BOZP - 17.12.2018: Praha

   Prezentace CHEMICKÉ LÁTKY a BOZP 
   Vyhláška 61/2018 Sb.  

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Seminář CHEMICKÉ LÁTKY a BOZP (pro podniky nakládající s CHLS, školy, laboratoře a další)

Seznámení s problematikou povinností firem v oblasti chemických látek a přípravků se zaměřením na bezpečnost práce.

Obsah
 • Seminář CHEMICKÉ LÁTKY a BOZP (pro podniky nakládající s CHLS, školy, laboratoře a další)

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.