Seminář Biocidy a detergenty v praxi – povinnosti při uvádění těchto přípravků na trh

Hlavní témata semináře:

 • Biocidy – základní principy nařízení 528/2012, povolování přípravků, biocidy vyvíjené na místě (in situ), ošetřené předměty, označování biocidních přípravků a ošetřených předmětů, uvádění biocidních přípravků na český trh, nový český biocidní zákon.
 • Detergenty – základní principy nařízení 648/2004, označování detergentů, alergenní látky v detergentech, oznamování detergentů podle chemického zákona.

Název:

Seminář Biocidy a detergenty v praxi – povinnosti při uvádění těchto přípravků na trh

Chci zaregistrovat místo na semináři

Termín:

27.2.2019: Praha

Zahájení:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Obsah:

Hlavní témata semináře:

 • povinnosti při uvádění biocidů a detergentů na trh
 • legislativní požadavky
 • aktuální změny a výhled změn legislativy
Určeno pro osoby dotčené nařízením o biocidech a detergentech, tj. výrobce, dovozce, následné uživatele, distributory. Dále pro pracovníky odpovědné za oblast chemických látek a přípravků, za ekologii podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění.

Program:

Obsah kurzu:

 • Nařízení (EU) 528/2012 o uvádění a dodávání biocidních přípravků na trh
 • Podrobné seznámení s novelizovanou verzí nařízení
 • Účinné biocidní látky
 • Povolování biocidních přípravků
 • Biocidy na stránkách agentury ECHA
 • Povinnosti při uvádění biocidních přípravků a ošetřených předmětů na trh (rozšířené o souběžné povinnosti podle chemické legislativy)
 • Označování biocidních přípravků.
 • Poplatky související s nařízením o biocidech.
 • Uvádění biocidních přípravků na trh na základě oznámení na Ministerstvo zdravotnictví.
 • Český zákon o biocidech.
 • Nařízení (EU) 648/2004 o detergentech
 • Podrobné seznámení s novelizovanou verzí nařízení
 • Podmínky pro uvádění detergentů , čistících prostředků, pracích prášků a prostředků do myček nádobí na trh.
 • Povinnosti výrobců dovozců a distributorů při uvádění detergentů na trh (rozšířené o souběžné povinnosti podle chemické legislativy)
 • Datové listy
 • Označování detergentů
 • Oznamování detergentů do systému CHLaS podle chemického zákona.
 • Kontrolní a sankční opatření vůči detergentům podle chemického zákona 350/2011 Sb.

Délka trvání:

1 den

Přednášející:

Ing. Hana Krejsová

Místo konání:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Brno: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Kozí 4, 656 99 Brno

Cena:

2.975 Kč + DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Cena včetně DPH je 3.600 Kč. Způsob platby: fakturou či hotově na místě

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@ekonoviny.cz

Prezentace ke stažení:

Seminář Biocidy a detergenty v praxi - 27.2.2017 Praha:

1. Biocidy_2017

2. Detergenty

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Seminář Biocidy a detergenty v praxi – povinnosti při uvádění těchto přípravků na trh

Biocidy – základní principy nařízení 528/2012, povolování přípravků, biocidy vyvíjené na místě (in situ), ošetřené předměty, označování biocidních přípravků a ošetřených předmětů, uvádění biocidních přípravků na český trh, nový český biocidní zákon : Detergenty – základní principy nařízení 648/2004, označování detergentů, alergenní látky v detergentech, oznamování detergentů podle chemického zákona.

Obsah
 • Seminář Biocidy a detergenty v praxi – povinnosti při uvádění těchto přípravků na trh

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.