Seminář Chemická legislativa v praxi: povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů CHLS

Základní seminář o povinnostech v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh či do oběhu. Povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů. Základy REACH a CLP. Oznamování látek na MZd a ECHA. Bezpečnostní listy. Povolování a omezování látek (SVHC látky). Klasifikace, balení a označování podle CLP - základní principy. Zákon 258/2000 Sb.: nakládání s chemickými výrobky.

Název:

Seminář Chemická legislativa v praxi: povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů CHLS

Chci zaregistrovat místo na semináři

Termín:

13.3.2019: Praha
23.10.2019: Praha

Zahájení:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Program:

Určeno pro:

Osoby dotčené nařízením REACH a CLP, tj. výrobce, dovozce, následné uživatele, distributory. Dále pro pracovníky odpovědné za nákup/prodej/používání chemických látek a směsí, za ekologii podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění.
Jde o základní seminář s představením jednotlivých povinností, které ukládá evropská i česká chemická legislativa. Seminář je určen k identifikaci povinnosti jednotlivých článků v dodavatelském řetězci i uživatelů. Podrobné informace o řešení jednotlivých povinnosti jsou představeny na dalších specializovanějších seminářích.

Obsah kurzu:

  • Základní principy nařízení REACH a související povinnosti

  • Základní principy nařízení CLP – základy klasifikace a značení

  • Povinnosti v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh

  • Nařízení REACH – povinnosti v dodavatelském řetězci ve vztahu k registraci, notifikaci (oznamování látek na ECHA), povolování, omezování – základy týkající se látek, směsí, a předmětů)

  • Bezpečnostní listy - základní povinnosti

  • Klasifikace, balení označování podle CLP - základní principy nařízení a důrazem na praxi v rámci dodavatelského řetězce.

  • Označování  podle CLP - základní principy, označování malých a velkých balení, označování směsí pro prodej spotřebiteli.
    Novela zákona 258/2000 Sb., k nakládání s chemickými výrobky.

Délka trvání:

1 den

Přednášející:

Envigroup

Místo konání:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Brno: Brno: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Kozí 4, 656 99 Brno

Cena:

2.975 Kč + DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Cena včetně DPH je 3.600 Kč. Způsob platby: fakturou či hotově na místě

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@ekonoviny.cz

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Seminář Chemická legislativa v praxi: povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů CHLS

Havní témata semináře: Základní principy nařízení REACH a související povinnosti v dodavatelském řetězci : Základní principy nařízení CLP – základy klasifikace a značení : Povinnosti v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh : Nařízení REACH – povinnosti v dodavatelském řetězci ve vztahu k registraci, notifikaci (oznamování látek na ECHA), povolování, omezování – základy týkající se látek, směsí, a předmětů) : Klasifikace, balení označování podle CLP - základní principy nařízení a důrazem na praxi v rámci dodavatelského řetězce : Průvodce označováním směsí podle CLP, praktické rady a příklady, označování malých a velkých balení, označování směsí pro prodej spotřebiteli : Základní informace o novele zákona 258/2000 Sb., k nakládání s chemickými výrobky

Obsah
  • Seminář Chemická legislativa v praxi: povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů CHLS

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.