Seminář Skladování a používání chemických látek (a odpadů) ve skladech a na pracovištích

Bezpečnost práce (sklady nebezpečných látek, pracoviště), společné skladovaní, dohoda ADR, závažné havárie: posouzení objektu, závadné látky (havarijní plán, požadavky na zabezpečení proti úniku), zákon o odpadech (shromažďování, skladování, označování nebezpečných odpadů), požární ochrana (skladování nebezpečných látek).

Název:

Seminář Skladování a používání chemických látek (a odpadů) ve skladech a na pracovištích

Chci zaregistrovat místo na semináři

Termín:

4.4.2019: Praha
7.11.2019: Praha

Zahájení:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Program:

Hlavní témata semináře:

 • požadavky bezpečnost práce na skladování a používání
 • společné skladovaní
 • požadavky dohody ADR
 • požadavky na skladování závadných látek vodního zákona
 • požadavky na skladování odpadů
 • norma pro společné skladování TRGS 510
 • požární ochrana: skladování nebezpečných látek

Určeno pro:

Seznámení s problematikou povinností firem v oblasti chemických látek a směsí se zaměřením na skladování a používání v souvislosti s bezpečností práce a dalšími požadavky. Určeno výrobce, dovozce, distributory, následné uživatele, běžné uživatele, logistická centra, obchody, laboratoře a další zájemce o tuto problematiku.

Obsah kurzu:

 • bezpečnost práce: požadavky na skladování a používání chemických látek

 • společné skladovaní: požadavky na společné skladování chemických látek

 • dohoda ADR: požadavky na skladování, nakládku, vykládku nebezpečných věcí

 • vodní zákon: závadné látky (havarijní plán, požadavky na zabezpečení proti úniku)

 • zákon o odpadech: shromažďování/skladování/označování nebezpečných odpadů

 • požární ochrana: skladování hořlavin a ostatních nebezpečných látek

Délka trvání:

1 den

Přednášející:

Envigroup

Místo konání:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Brno: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Kozí 4, 656 99 Brno

Cena:

2.975 Kč + DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Cena včetně DPH je 3.600 Kč. Způsob platby: fakturou či hotově na místě

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@ekonoviny.cz

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Seminář Skladování a používání chemických látek (a odpadů) ve skladech a na pracovištích

Obsah
 • Seminář Skladování a používání chemických látek (a odpadů) ve skladech a na pracovištích

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.