Část F - Obalové hospodářství

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Část F - Obalové hospodářství

Účelem zákona o obalech je chránit životní prostředí předcházením vzniku odpadů z obalů, a to zejména snižováním hmotnosti, objemu a škodlivosti obalů a chemických látek v těchto obalech obsažených v souladu s právem Evropských společenství (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, Směrnice 2004/12/ES, kterou se mění směrnice 94/62/ES). Zákon o obalech se vztahuje na nakládání se všemi obaly, které jsou v České republice uváděny na trh nebo do oběhu, s výjimkou kontejnerů užívaných v silniční, železniční nebo letecké dopravě nebo při námořní nebo vnitrozemské plavbě podle mezinárodních smluv. Na nakládání s odpady z obalů se vztahují právní předpisy platné pro hospodaření s odpady.

Kód článku FPP
Obsah
  • Část F - Obalové hospodářství

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.