Povinnost A14: Registrace látek podle REACH

Výrobce nebo dovozce látky v množství 1 tuny nebo větším za rok, je povinen podat žádost o registraci.

Předpisy: čl. 6 nařízení REACH

Komentář:
Výrobce nebo dovozce látky samotné nebo obsažené ve směsi v množství 1 tuny nebo větším za rok je povinen podat Evropské chemické agentuře žádost o registraci.
Povinnost registrace látky se vztahuje také na výrobce nebo dovozce předmětů, jestliže je látka v předmětu obsažena v celkovém množství větším než 1 tuna za rok nebo se počítá s uvolňováním látky za běžných nebo důvodně předpokládaných podmínek použití.
Podání žádosti o registraci podléhá poplatku podle hlavy IX REACH. Výjimky z povinnosti registrace jsou uvedeny v příloze IV a V nařízení REACH.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost A14: Registrace látek podle REACH

Výrobce nebo dovozce látky v množství 1 tuny nebo větším za rok, je povinen podat žádost o registraci.

Kód článku APP
Kapitola Část A - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.