Povinnost A17: Uchovávání informací

Výrobce, dovozce, následný uživatel a distributor musí shromažďovat a uchovávat veškeré povinné informace.

Předpisy: čl. 49 nařízení CLP, čl. 36 nařízení REACH

Komentář:

Dodavatel je povinen shromažďovat a uchovávat veškeré informace, které používá pro účely klasifikace a označení podle nařízení CLP, po dobu nejméně deset let poté, kdy danou látku nebo směs naposledy dodal.

Výrobce, dovozce, následný uživatel a distributor musí shromažďovat a uchovávat veškeré informace, které vyžaduje pro plnění svých povinností podle nařízení REACH (sestavení BL, registrace, povolování, omezení atd.) po dobu nejméně deseti let poté, co látku nebo směs naposledy vyrobil, dovezl, dodal nebo použil.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost A17: Uchovávání informací

Výrobce, dovozce, následný uživatel a distributor musí shromažďovat a uchovávat veškeré povinné informace.

Kód článku APP
Kapitola Část A - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.