Povinnost B10: Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů

Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů lze provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem.

Předpisy: §14 odst. 1, §39 odst. 3-6 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., vyhl.č. 383/2001 Sb.

Komentář:

Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů lze provozovat jen na základě příslušného souhlasu (podmínky žádosti a následného provozu jsou uvedeny §1, 3-8 vyhlášky č. 383/2001 Sb.). 

Tento souhlas představuje mimo jiné oprávnění přebírat odpady do svého vlastnictví od původců odpadů. Bez tohoto souhlasu nesmíte tedy převzít cizí odpad (pokud se nejedná o případ podle §14 odst. 2 – viz bod B.11). Pozor zvláště u odpadů, u nichž se může někdo domnívat, že nejsou odpady (např. různé zmetky, přebytky, druhotné suroviny apod.). Rozhodující je správné definování – viz pojem odpad - základní pojmy.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost B10: Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů

Kód článku BPP
Kapitola Část B - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.