Povinnost B14: Zabezpečení odpadů

Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.

Předpisy: §16 odst. 1 písm. f) zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.

Komentář:

Odpady musí být zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením nebo únikem. To znamená, že venku stojící nádoby by měly být chráněny před povětrnostními vlivy a uzamčeny, popř. umístěny v uzamčeném nebo hlídaném prostoru. Kapalné odpady (např. odpadní oleje) musí být uchovány v nádobách na záchytných vanách nebo v jinak vodohospodářsky zabezpečeném prostoru, nebo tak, aby nemohlo dojít k ohrožení životního prostředí. Těkavé odpady (např. odpadní ředidla nebo barvy) musí být shromažďovány v těsně uzavřených nádobách. Pozornost je nutné věnovat také pevným odpadům kontaminovaných nebezpečnými látkami – např. odpady z obrábění kovů. Tyto odpady jsou často ukládány v běžných kontejnerech, ze kterých mohou nebezpečné látky unikat netěsnostmi. Obdobě to platí pro prašné odpady.

Plnění povinností v zabezpečení odpadů je častým předmětem kontrol správních orgánů. Věnujte jim tedy dostatečnou pozornost, protože v praxi není zabezpečení příliš dodržováno a hrozí zbytečné pokuty. 

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost B14: Zabezpečení odpadů

Kód článku BPP
Kapitola Část B - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.