Povinnost B19: Poplatky za uložení odpadů na skládky

Platit poplatky za ukládání odpadů na skládky.

Předpisy: §16 odst. 1 písm. l), §45-48 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.


Komentář:

Za ukládání odpadů na skládky je původce povinen platit poplatek. Poplatek platí i původce, který je sám provozovatelem skládky a tato skládka je na jeho vlastním pozemku.
Poplatek za ukládání odpadů na skládky se skládá ze dvou složek. Základní složka poplatku se platí za uložení odpadu, za uložení nebezpečného odpadu se dále platí riziková složka. Poplatek od původce vybírá provozovatel skládky při uložení odpadů na skládku.
Výše sazby základní složky poplatku za ukládání odpadů: nebezpečný: 1700 Kč/t, komunální a ostatní: 500 Kč/t.
Výše sazby rizikové složky poplatku za ukládání nebezpečných odpadů: nebezpečný: 4500 Kč/t.
Odpady azbestu se zpoplatňují ve výši sazby za ukládání ostatních odpadů.
V praxi je nejčastěji odstraňování odpadu řešeno prostřednictvím odborných odpadových firem jako služba a poplatek je součástí ceny za likvidaci odpadu.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost B19: Poplatky za uložení odpadů na skládky

Kód článku BPP
Kapitola Část B - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.