Povinnost B20: Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy. Shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů však nepodléhají souhlasu. 

Předpisy: §16 odst. 3 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., §2 vyhlášky č. 383/2001 Sb.
Komentář:

Nakládat s nebezpečnými odpady je možné pouze na základě souhlasu státní správy, pokud původce na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle §14 zákona o odpadech. Shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů však nepodléhají souhlasu.

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady v množství do 100 tun ročně udělují obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady v množství nad 100 tun ročně uděluje krajský úřad.

Běžná firma provádí v oblasti nebezpečných odpadů pouze jejich shromažďování před předáním oprávněné osobě. Tím, že od 1.10.2013 byla zrušena povinnost mít souhlas k nakládání pro shromažďování, není v těchto případech souhlas úřadu již nepotřeba.  Je však nutné si dát pozor na označení míst, kde je odpad "skladován" před předáním oprávněné osobě. Vyhněte se označení typu 'Sklad NO', protože skladování odpadů je podle zákona již něco jiného než shromažďování a na skladování nebezpečných odpadů je nadále nutný souhlas k nakládání. Označení úložiště může být např. 'Shromaždiště NO' apod.

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady je tedy nutný od 1.1.2013 pouze pro tyto činnosti:  sběr, výkup, skladování, úprava, využití a odstranění odpadů, pokud na tyto činnosti nemá již souhlas k provozování zařízení podle §14 zákona (tj. oprávnění k provozování zařízení k nakládání s odpady).

Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady obsahuje identifikační údaje žadatele, jméno a místo trvalého pobytu fyzické osoby oprávněné jednat jménem žadatele, kopii podnikatelského oprávnění a seznam nebezpečných odpadů, se kterými bude nakládáno, odhad jejich množství za rok a místa a způsoby nakládání s nimi.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost B20: Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

Kód článku BPP
Kapitola Část B - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.