Povinnost B21: Zařízení pro sběr a výkup odpadů

Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je povinen plnit povinnosti stanovené v § 18 zákona o odpadech.

Předpisy: §18, §39 odst. 6 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., §3-8 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Komentář:

Provozovatel zařízení musí plnit mimo jiné povinnosti, které jsou stanoveny v § 18. Další podrobnosti pro provoz jsou uvedeny v § 3-8 prováděcí vyhlášky.

Odpady, jež provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nesmí vykupovat od fyzických osob, se vymezují jako odpady, mající povahu 

- uměleckého díla nebo jeho části,
- pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části,
- průmyslového strojního zařízení nebo jeho části,
- obecně prospěšného zařízení nebo jeho části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, dopravního značení, součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení, nebo
- části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení podle § 25 odst. 1 písm. c), g) a h) zákona (tj. baterie a akumulátory, autovraky,  elektrická a elektronická zařízení) s výjimkou kompletní autobaterie, která se v tomto případě nepovažuje za součást autovraku.

Odpady, za jejichž výkup nebo odběr nesmí poskytovat úplatu v hotovosti, jsou uvedeny v § 8 odst. 2 a 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Problematika zařízení na sběr a výkup odpadů přesahuje rámec průvodce a je podrobněji řešena v naší publikaci Příručka pro oblast životního prostředí.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost B21: Zařízení pro sběr a výkup odpadů

Kód článku BPP
Kapitola Část B - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.