Povinnost B22: Zařízení k využívání odpadů

Provozovatel zařízení k využívání odpadů je povinen plnit povinnosti stanovené v §19 zákona o odpadech. 

Předpisy: §19 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., §3-7 vyhlášky č. 383/2001 Sb., č. 294/2005 Sb.

Komentář:

Provozovatel zařízení musí plnit mimo jiné povinnosti, které jsou stanoveny v §19. Další podrobnosti pro provoz zařízení jsou uvedeny v §3-7 prováděcí vyhlášky č. 383/2001 Sb. Technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu (například k terénním úpravám, rekultivacím) stanovuje vyhláška č. 294/2005 Sb.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost B22: Zařízení k využívání odpadů

Kód článku BPP
Kapitola Část B - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.