Povinnost B23: Zařízení k odstraňování odpadů

Provozovatel zařízení k odstraňování odpadů je povinen plnit povinnosti stanovené v §20-23 zákona o odpadech. 

Předpisy: §20-23 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., §3-7 vyhl. č. 383/2001 Sb., vyhl. č. 294/2005 Sb.

Komentář:

Provozovatel zařízení k odstraňování odpadů je povinen plnit povinnosti stanovené v §20 zákona o odpadech. Provozovatel skládky musí dále plnit požadavky §21, §39 odst. 4, §49-52. Podmínky pro spalování odpadů určuje §22-23. Další podrobnosti pro provoz zařízení jsou uvedeny v §3-7 vyhlášky č. 383/2001 Sb. a ve vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.

Upozornění: odpady lze spalovat pouze v zařízeních k tomu určených a povolených. Nelze například volně spalovat odpadní oleje či jiný hořlavý odpad. Podmínky pro spalování odpadů dále upravuje zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost B23: Zařízení k odstraňování odpadů

Kód článku BPP
Kapitola Část B - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.