Povinnost B28: Baterie a akumulátory

Povinnosti pro uvádění baterií a akumulátorů na trh, požadavky pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstraňování odpadních baterií a akumulátorů.

Předpisy: §30-31r zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., vyhláška č. 170/2010 Sb.

Komentář:

Třetí díl zákona stanovuje povinnosti výrobcům, distributorům, posledním prodejcům a provozovatelům systémů baterií nebo akumulátorů (dále jen "bat/aku") a zpracovatelům bat/aku, které se staly odpadem, a stanoví požadavky pro uvádění bat/aku na trh a požadavky pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstraňování odpadních bat/aku.

Jedná se o povinnosti v oblasti podmínek pro uvádění bat/aku na trh nebo do oběhu, označování, informační povinnosti o zpětném odběru a odděleném sběru, seznamu výrobců bat/aku, roční zprávy, požadavků na zpětný odběr použitých bat/aku, požadavků na oddělený sběr odpadních průmyslových bat/aku, zpracování a materiálového využití odpadních bat/aku, způsobu plnění povinností výrobců bat/aku, provozování systému a dalších. 

Vybrané povinnosti posledního prodejce jsou uvedeny v bodě B.29.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost B28: Baterie a akumulátory

Kód článku BPP
Kapitola Část B - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.