Povinnost B29: Prodejci baterií a akumulátorů

Poslední prodejci baterií a akumulátorů jsou povinni plnit stanovené povinnosti.

Předpisy: §30-31g zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., vyhláška č. 170/2010 Sb. 


Komentář:

Posledním prodejcem je firma, které dodává v rámci své obchodní činnosti konečnému uživateli baterie nebo akumulátory (dále jen "bat/aku"), včetně bat/aku zabudovaných do vozidel, do elektrozařízení nebo do jiných výrobků nebo k nim přiložených. 

Výrobce elektrozařízení nebo jiných výrobků, které vyžadují zabudování baterií nebo akumulátorů, je povinen připojit návod, jak může baterie nebo akumulátory bezpečně vyjmout konečný uživatel nebo kvalifikovaný profesionál nezávislý na výrobci, včetně informace o typu zabudovaných baterií nebo akumulátorů. Výrobce, distributor a poslední prodejce jsou povinni zajistit, aby byl tento návod předáván společně s výrobkem.

Poslední prodejce je povinen odebírat přenosné bat/aku od konečného uživatele přímo v prodejním místě po celou provozní dobu, bez nároku na úplatu za tento odběr, bez ohledu na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh a bez vazby na koupi nové bat/aku, pokud se jedná o prodejní místo posledního prodejce, jehož ekonomická činnost je uvedena v příloze č. 10 k zákonu o odpadech a přenosné bat/aku jsou nabízeny jako stálá součást prodejního sortimentu. Místo zpětného odběru u posledního prodejce je povinen na výzvu prodejce zřídit výrobce. 

Přenosné bat/aku musí být z míst zpětného odběru předány pouze osobě oprávněné ke zpracování nebo k materiálovému využití odpadních bat/aku podle §31j zákona. Přenosná bat/aku se stávají odpadem jejich předáním oprávněné osobě.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost B29: Prodejci baterií a akumulátorů

Kód článku BPP
Kapitola Část B - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.