Povinnost B3: Omezování odpadů z výrobků a informování

Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která uvádí na trh výrobky, je povinna uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu na použití nebo jinou vhodnou formou informace o způsobu využití nebo odstranění nespotřebovaných částí výrobků.

Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí výrobky, je povinna tyto výrobky vyrábět tak, aby omezila vznik nevyužitelných odpadů z těchto výrobků, zejména pak nebezpečných odpadů.

Předpisy: §10 odst. 2-3 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.

Komentář:

Zákon o odpadech v souladu s evropskými směrnicemi klade důraz na předcházení vzniku odpadů a minimalizaci odpadů (hierarchie: předcházení vzniku odpadů, jejich využívání, odstraňování).

Předcházet vzniku odpadů znamená přijmout změny, které mohou být rozloženy do celého životního cyklu výrobku a všech technologií, s nimiž se výrobek  a jeho odpad setká. 

Předcházení vzniku odpadů má dopad nejen na životní prostředí, ale také na ekonomiku podniku. Ekonomicky významné je zejména vyšší využití vstupních surovin a energií zavedením preventivních opatření, navíc většinou poklesnou poplatky za znečišťování životního prostředí.

Aby se předešlo vzniku odpadů ve výrobě, musí podnik přijmou opatření na místě jejich vzniku. Mohou mít formu změny postupů, náhrady suroviny jinou surovinou, a především formu optimalizace technologického postupu, jeho dodržování a dobré hospodaření. 

Jednou z metodik úsporných opatření je čistší produkce (preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů – více na www.cenia.cz/cp).

Další informace můžete najít na stránkách www.cir.cz a www.env.cz.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost B3: Omezování odpadů z výrobků a informování

Kód článku BPP
Kapitola Část B - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.