Povinnost B34: Elektrická a elektronická zařízení

Povinnosti výrobců, posledních prodejců, distributorů a konečných uživatelů elektrických a elektronických zařízení, zpracovatelů elektroodpadu a pověřených zástupců výrobců stanovuje §37f-37s zákona o odpadech.

Předpisy: §37f-37s zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., vyhláška č. 352/2005 Sb.


Komentář:

Osmý díl zákona stanovuje povinnosti výrobců, posledních prodejců, distributorů a konečných uživatelů elektrických a elektronických zařízení, zpracovatelů elektrických a elektronických zařízení, která se stala odpadem, a pověřených zástupců výrobců.

Od 15. srpna 2018 se 8. díl zákona vztahuje na všechna elektrozařízení. Do 14. srpna 2018 se zákon vztahuje na elektrozařízení náležející do skupin uvedených v příloze č. 7 části I zákona:

1. Velké domácí spotřebiče
2. Malé domácí spotřebiče 
3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení 
4. Spotřebitelská zařízení a solární panely 
5. Osvětlovací zařízení 
6. Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů) 
7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty 
8. Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků) 
9. Přístroje pro monitorování a kontrolu 
10. Výdejní automaty 

Od 15. srpna 2018 se každé elektrozařízení zařadí do jedné ze skupin uvedených v příloze č. 7 části II zákona:

1. Zařízení pro tepelnou výměnu 
2. Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2
3. Světelné zdroje 
4. Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm, kromě zařízení náležejících do skupin 1, 2 a 3, zahrnující kromě jiného: domácí spotřebiče, zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, spotřební elektroniku, svítidla, zařízení reprodukující zvuk či obraz, hudební zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sporty, zdravotnické prostředky, přístroje pro monitorování a kontrolu, výdejní automaty, zařízení pro výrobu elektrického proudu 
5. Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm, kromě zařízení náležejících do skupin 1, 2, 3 a 6, zahrnující kromě jiného: domácí spotřebiče, spotřební elektroniku, svítidla, zařízení reprodukující zvuk či obraz, hudební zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sporty, zdravotnické prostředky, přístroje pro monitorování a kontrolu, výdejní automaty, zařízení pro výrobu elektrického proudu 
6. Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm 

Osmý díl zákona se nevztahuje na

  • zařízení nezbytná pro ochranu podstatných bezpečnostních zájmů České republiky, včetně zbraní, střeliva a vojenského materiálu určených výlučně k vojenským účelům,
  • zařízení navržená a nainstalovaná jako část jiného zařízení, které nespadá do oblasti působnosti tohoto dílu zákona, jestliže mohou plnit svou funkci pouze jako součást tohoto zařízení,
  • přímo žhavené žárovky.

Od 15. srpna 2018 se osmý díl zákona dále nevztahuje na

  • zařízení určená pro vyslání do vesmíru,
  • velká stacionární průmyslová soustrojí,
  • velké pevné instalace, s výjimkou jakéhokoli zařízení, které není specificky navrženo a nainstalováno jako část těchto instalací,
  • dopravní prostředky pro přepravu osob nebo zboží, kromě elektrických dvoustopých vozidel, pro která nebylo uděleno schválení typu podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích
  • nesilniční pojízdné stroje určené výlučně k profesionálnímu použití,
  • zařízení specificky určená výhradně pro účely výzkumu a vývoje, která nejsou běžně dostupná pro spotřebitele,
  • zdravotnické prostředky, pokud se očekává, že budou před ukončením životnosti zdrojem nákazy, a aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

Skupiny dotčených elektrozařízení (seznam elektrozařízení, která náležejí do jednotlivých skupin je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 352/2005 Sb.).

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost B34: Elektrická a elektronická zařízení

Kód článku BPP
Kapitola Část B - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.