Povinnost B36: Přeshraniční přeprava odpadů

Plnit stanovené povinnosti při přeshraniční přepravě odpadů.

Předpisy: §53-60 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., vyhláška č. 374/2008 Sb., Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů

Komentář:

Přeshraniční přepravou odpadů se rozumí přeprava odpadů do České republiky, z České republiky a přes Českou republiku. 

Odpad vzniklý v České republice se přednostně odstraňuje v České republice. Přeshraniční přeprava odpadů do České republiky za účelem odstranění je zakázána s výjimkou odpadů vzniklých v sousedních státech v důsledku živelních pohrom nebo za stavu nouze. Odpad vzniklý v České republice se přednostně využívá v České republice, nejedná-li se o jeho využití v jiných členských státech Evropské unie.

Přeshraniční přeprava odpadů řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů. Nařízení platí v České republice přímo a české předpisy upravují přeshraniční přepravu odpadu na základě zmocnění uvedeného v nařízení 1013/2006, případně v oblastech, které toto nařízení přímo neupravuje. 

Soubory ke stažení:

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost B36: Přeshraniční přeprava odpadů

Kód článku BPP
Kapitola Část B - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.