Povinnost B8: Označování nebezpečných odpadů

Původce odpadu a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady, jsou povinni zajistit, aby nebezpečné odpady byly správně označeny.

Předpisy: §13 odst. 2 zákona o odpadech  č. 185/2001 Sb., §5, §26 a příloha č. 29 vyhl.  č. 383/2001 Sb.

Komentář:

Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady, jsou povinni zajistit, aby všechny nebezpečné odpady byly označeny písemně způsobem a v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 383/2001 Sb.

Shromažďovací prostředky a místa pro soustřeďování nebezpečného odpadu (shromažďování, sběr, sklady, obaly, jímky a nádrže) musí být označeny:

  • názvem odpadu,
  • jeho katalogovým číslem,
  • kódem a názvem nebezpečné vlastnosti,
  • nápisem "nebezpečný odpad",
  • výstražným grafickým symbolem
  • popřípadě jménem a příjmením osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku.

Podrobněji je způsob a rozsah označování nebezpečných odpadů je uveden v příloze č. 29 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (umístění označení,  rozměry označení nebezpečných odpadů podle velikosti nádob, provedení symbolů nebezpečnosti a další upřesňující požadavky).

Kompletní značení nebezpečných odpadů řeší např. aplikace Identifikační listy a označení NO.

Soubory ke stažení:

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost B8: Označování nebezpečných odpadů

Kód článku BPP
Kapitola Část B - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.