Povinnost B9: Identifikační list nebezpečného odpadu

Původce odpadu a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečným odpadem, jsou povinni zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit.

Předpisy: §13 odst.3 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., §5 vyhl. č. 383/2001 Sb.
Komentář:

Identifikační list nebezpečného odpadu ("ILNO") musí být umístěn v blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo shromažďovacího místa nebezpečného odpadu nebo na nich.

Obsah identifikačního listu stanovuje příloha č. 3 vyhlášky 383/2001 Sb.

Kompletní značení nebezpečných odpadů řeší např. aplikace EKOHELP Identifikační listy a označení NO.

Soubory ke stažení:

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost B9: Identifikační list nebezpečného odpadu

Kód článku BPP
Kapitola Část B - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.