Povinnost C10: Vodní bilance

Ten, kdo je povinen měřit množství vody (dle bodu C8 a C9), a dále ten, kdo má povolení k vypouštění odpadních vod nebo vypouští důlní vody do vod povrchových nebo podzemních nad stanovené množství (>6000R/500M), je povinen ohlašovat správcům povodí vybrané údaje.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost C10: Vodní bilance

Kód článku CPP
Kapitola Část C - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.