Povinnost C13: Výskyt podzemních vod v neobvyklém množství

V případě, že vlastník pozemku zjistí výskyt podzemních vod v neobvyklém množství, je povinen tuto skutečnost ohlásit příslušnému vodoprávnímu úřadu. 

Předpisy: §29 vodního zákona č. 254/2001 Sb.

Komentář:

Vlastník pozemku, který při jiné činnosti než při geologických pracích na něm zjistí výskyt podzemních vod v neobvyklém množství (např. v takovém množství, které si vyžádá změnu technologie zakládání stavby nebo si vynutí upuštění od realizace stavby na tomto staveništi apod.) nebo zjistí výskyt podzemních vod s napjatou hladinou (artézské vody), je povinen tuto skutečnost ohlásit příslušnému vodoprávnímu úřadu k zjištění vydatnosti zdroje podzemní vody.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost C13: Výskyt podzemních vod v neobvyklém množství

Kód článku CPP
Kapitola Část C - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.