Povinnost C19: Mytí vozidel a jiných mechanizmů

Mytí motorových vozidel a provozních mechanismů ve vodních tocích nebo na místech, kde by mohlo dojít k ohrožení jakosti vod, je zakázáno.

Předpisy: §39 odst. 9 vodního zákona č. 254/2001 Sb.

Komentář:

Mytí motorových vozidel či jiných mechanizmů je nutno provádět tak, aby nemohlo dojít k ohrožení jakosti vod. Zakázáno je nejen mytí ve vodních tocích či jejich blízkosti, ale i v místech, kde by mohla použitá voda ohrozit kvalitu povrchových či podzemních vod. 

Je otázka, zda mytí auta na ulici nebo v areálu firmy je již překročením tohoto bodu, záleželo by na konkrétním přestupkovém řízení. Mytí aut může být také ošetřeno obecní vyhláškou, která může mytí aut na ulici explicitně zakázat. V každém případě je nutné věnovat pozornost, kam mohou vniknout použité vody. Např. je-li dvůr odkanalizován dešťovou kanalizací ústící do vodoteče, je zde mytí vozidel vyloučeno. Je-li místo odkanalizováno do veřejné kanalizace, záleží pak na místním kanalizačním řádu a povolených hodnotách znečištění. V principu je ale i zde mytí vozidel nedovolené, protože by se mohlo jednat o vypouštění zvlášť nebezpečných látek do kanalizace bez povolení.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost C19: Mytí vozidel a jiných mechanizmů

Kód článku CPP
Kapitola Část C - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.