Povinnost C5: Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné či prioritní nebezpečné látky do kanalizace

K vypouštění odpadních vod, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou obsahovat jednu nebo více zvlášť nebezpečných závadných nebo prioritních nebezpečných látek, do kanalizace je třeba povolení vodoprávního úřadu.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost C5: Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné či prioritní nebezpečné látky do kanalizace

Kód článku CPP
Kapitola Část C - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.