Povinnost C8: Měření množství vody

Při nakládání s vodami v množství alespoň 6 000 m3 vody v kalendářním roce nebo 500 m3 vody v kalendářním měsíci, je oprávněný povinen měřit množství vody, se kterým nakládá, a předávat výsledky tohoto měření správci povodí.

Předpisy: §10 odst. 1 a odst. 3-4 vodního zákona č. 254/2001 Sb., vyhláška č. 20/2002 Sb.

Komentář:

Měření se týká následujících druhů povolení nakládání s vodami v množství alespoň 6000 m3 v kalendářním roce nebo 500 m3 v kalendářním měsíci: 

  • jde-li o povrchové vody a nejde-li přitom o obecné nakládání s nimi, k jejich odběru a k jinému nakládání s nimi,
  • jde-li o podzemní vody, k jejich odběru, akumulaci, čerpání za účelem snižování jejich hladiny, umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou a k jinému nakládání s nimi,
  • k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie,
  • k čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a k jejich následnému vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových.

Měření se dále týká nakládání s vodami, které jsou přírodním léčivým zdrojem nebo zdrojem přírodních minerálních vod nebo která jsou vyhrazeným nerostem oprávněného v množství výše uvedeném.

Uvedená ohlašovací povinnost se plní prostřednictvím ISPOP.

Způsob a četnost měření množství vody pro jednotlivé druhy povoleného nakládání s vodami upravuje vyhláška č. 20/2002 Sb. 

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost C8: Měření množství vody

Kód článku CPP
Kapitola Část C - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.