Povinnost D18: Poplatek za regulované látky

Výrobce a dovozce regulovaných látek a zařízení, které je obsahují, je povinen platit poplatek.

Předpisy: §6 zákona 73/2012 Sb. 

Komentář:

Poplatníkem poplatku za regulované látky je výrobce a dovozce regulovaných látek a výrobků, které je obsahují. Předmětem poplatku za regulované látky jsou regulované látky a výrobky, které je obsahují.

Od poplatku za regulované látky se osvobozují regulované látky použité jako vstupní suroviny pro přepracování na jiné chemické sloučeniny.

Základem poplatku za regulované látky je množství regulované látky v kilogramech. Sazba poplatku za regulované látky činí 400 Kč za kilogram regulované látky. Poplatek za regulované látky se vypočte jako součin základu a sazby.

Poplatková povinnost k poplatku za regulované látky vzniká 

a)    uvedením regulované látky nebo výrobku, které ji obsahují, na trh,
b)    dovozem regulované látky nebo výrobku, které ji obsahují, nebo

c)    použitím regulované látky pro vlastní potřebu.

Poplatek za regulované látky je splatný do 30. dubna roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém vznikla poplatková povinnost. Správcem poplatku za regulované látky je ČIŽP.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost D18: Poplatek za regulované látky

Kód článku DPP
Kapitola Část D - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.