Povinnost D2: Uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroj v souladu se stanovenými podmínkami

Provozovatel je povinen uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroj v souladu s podmínkami stanovenými zákonem o ovzduší, jeho prováděcími právními předpisy, výrobcem a dodavatelem.

Předpisy: §17 odst. 1 písm. a) zákona o ovzduší č. 201/2012 Sb.

Komentář:

Provozovatel stacionárního zdroje je povinen uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroj a činnosti nebo technologie související s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění, v souladu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými zákonem o ovzduší, jeho prováděcími právními předpisy, výrobcem a dodavatelem..

Pozor tedy i na podmínky stanovené výrobcem/dodavatelem, v případě jejich porušení se také vystavujete riziku sankce za porušení zákona o ovzduší.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost D2: Uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroj v souladu se stanovenými podmínkami

Kód článku DPP
Kapitola Část D - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.