Povinnost F1: Zásada minimalizace obalů

Osoba, která uvádí na trh obal, je povinna zajistit, aby hmotnost a objem obalu byly co nejmenší.

Předpisy: §3, §5 zákona o obalech 477/2001 Sb., norma ČSN EN 13428


Komentář:


Osoba, která uvádí na trh obal, je povinna zajistit, aby hmotnost a objem obalu byly co nejmenší při dodržení požadavků kladených na balený výrobek a při zachování jeho přijatelnosti pro spotřebitele nebo jiného konečného uživatele, s cílem snížit množství odpadu z obalů, který je nutno odstranit. Je-li obal pro určitý výrobek zhotoven v souladu s harmonizovanými českými technickými normami (ČSN EN 13428), považují se výše uvedené požadavky za splněné.


Tato povinnost se týká všech výrobců, kteří předávají obal nebo balený výrobek k další distribuci nebo použití, nebo firem, které nakupují v jiných zemích EU (viz definice pojmu uvedení na trh). Obecně se dá říct, že se tato povinnost týká všech výrobců (protože snad každý výrobek je nějakým způsobem zabalen) a "dovozců". 


V praxi je dodržování této povinnosti kontrolováno např. Českou obchodní inspekcí. Pokud jste dotčenou osobou, věnujte této problematice pozornost, rozhodně nestačí se pouze zapojit do systému EKO-KOM. Povinnosti v oblasti prevence si musí firma splnit sama na všechny svoje konkrétní obaly.


Norma ČSN EN 13428 Obaly-Specifické požadavky na výrobu a složení-Prevence snižováním zdrojů stanovuje postup při posuzování nejnižší možné hmotnosti nebo objemu obalu.


Norma popisuje jednotlivé fáze v procesu posuzování. Obal je prověřován ve  specifických funkčních kritériích (ochrana výrobku, proces výroby obalu, proces balení/plnění, logistika včetně přepravy, skladování a manipulace, předkládání výrobku k prodeji a marketing, přijetí uživatelem/spotřebitelem, informace, bezpečnost, legislativa, ostatní hlediska). Jsou zde uvedeny příklady seznamů kontrolních otázek jako pomoc při posuzování a provádění záznamů a příklady posuzování obalů. Cílem procesu "prevence snižováním zdrojů" je dosažení nejnižší možné hmotnosti /nebo objemu daného obalu a tím i odpadů z obalů, aniž by došlo ke zvýšenému poškozování výrobku a jeho ztrátám. Posouzení seznamu kontrolních otázek se může použít pro zaznamenání hlavních rozhodujících zjištění v procesu prevence snižováním zdrojů. Prevence snižováním zdrojů je nepřetržitý proces, zahrnující zkušenosti z konstrukce a provozu, což poskytuje užitečné informace při vymezování kritických oblastí.


K prokázání splnění těchto požadavků musí firma zpracovat nezbytnou technickou dokumentaci, kterou na požádání předkládá kontrolním orgánům. Dále musí průkazně informovat své odběratele o tom, že obal splňuje stanovené požadavky.

Osoba, která uvádí na trh obal, je povinna zajistit, aby hmotnost a objem obalu byly co nejmenší.

Předpisy: §3§5 zákona o obalech 477/2001 Sb., norma ČSN EN 13428


Komentář:

Osoba, která uvádí na trh obal, je povinna zajistit, aby hmotnost a objem obalu byly co nejmenší při dodržení požadavků kladených na balený výrobek a při zachování jeho přijatelnosti pro spotřebitele nebo jiného konečného uživatele, s cílem snížit množství odpadu z obalů, který je nutno odstranit. Je-li obal pro určitý výrobek zhotoven v souladu s harmonizovanými českými technickými normami (ČSN EN 13428), považují se výše uvedené požadavky za splněné.

Tato povinnost se týká všech výrobců, kteří předávají obal nebo balený výrobek k další distribuci nebo použití, nebo firem, které nakupují v jiných zemích EU (viz definice pojmu uvedení na trh). Obecně se dá říct, že se tato povinnost týká všech výrobců (protože snad každý výrobek je nějakým způsobem zabalen) a "dovozců".

Plastová odnosná taška smí být v místě prodeje výrobků poskytnuta spotřebiteli minimálně za náhradu nákladů, které odpovídají nákladům na její pořízení. To neplatí, jde-li o velmi lehkou plastovou odnosnou tašku (platí od 1.1.2018).

V praxi je dodržování těchto povinností kontrolováno např. Českou obchodní inspekcí. Pokud jste dotčenou osobou, věnujte této problematice pozornost, rozhodně nestačí se pouze zapojit do systému EKO-KOM. Povinnosti v oblasti prevence si musí firma splnit sama na všechny svoje konkrétní obaly.

Norma ČSN EN 13428 Obaly-Specifické požadavky na výrobu a složení-Prevence snižováním zdrojů stanovuje postup při posuzování nejnižší možné hmotnosti nebo objemu obalu.

Norma popisuje jednotlivé fáze v procesu posuzování. Obal je prověřován ve  specifických funkčních kritériích (ochrana výrobku, proces výroby obalu, proces balení/plnění, logistika včetně přepravy, skladování a manipulace, předkládání výrobku k prodeji a marketing, přijetí uživatelem/spotřebitelem, informace, bezpečnost, legislativa, ostatní hlediska). Jsou zde uvedeny příklady seznamů kontrolních otázek jako pomoc při posuzování a provádění záznamů a příklady posuzování obalů. Cílem procesu "prevence snižováním zdrojů" je dosažení nejnižší možné hmotnosti /nebo objemu daného obalu a tím i odpadů z obalů, aniž by došlo ke zvýšenému poškozování výrobku a jeho ztrátám. Posouzení seznamu kontrolních otázek se může použít pro zaznamenání hlavních rozhodujících zjištění v procesu prevence snižováním zdrojů. Prevence snižováním zdrojů je nepřetržitý proces, zahrnující zkušenosti z konstrukce a provozu, což poskytuje užitečné informace při vymezování kritických oblastí.

K prokázání splnění těchto požadavků musí firma zpracovat nezbytnou technickou dokumentaci, kterou na požádání předkládá kontrolním orgánům. Dále musí průkazně informovat své odběratele o tom, že obal splňuje stanovené požadavky.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.