Povinnost F3: Označování obalů

Pokud je označován materiál, ze kterého je obal vyroben, je nutné provést toto značení podle stanovených pravidel.

Předpisy: §6 zákona o obalech č.477/2001 Sb., ČSN 77 0052-2, ČSN 77 0053

Komentář:

Pokud osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obal nebo balený výrobek, označí na tomto obalu nebo baleném výrobku materiál, ze kterého je obal vyroben, je povinna provést toto značení v souladu s právem Evropských společenství (Přílohy č. I až VII rozhodnutí Komise 97/129/ES ze dne 28. ledna 1997, kterým se zavádí identifikační systém pro obalové materiály podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech).

Není tedy povinné označovat materiál, ze kterého je obal vyroben. V případě, že se však firma rozhodne materiál označit, musí provést označení podle stanovených pravidel. Označování upravují normy:

  • ČSN 77 0052-2 Obaly. Obalové odpady. Část 2: Identifikační značení pro zhodnocení.
  • ČSN 77 0053 Obaly. Odpady z obalů. Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.