Povinnost F4: Opakovaně použitelné obaly

Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky, jejichž obaly jsou opakovaně použitelné, je povinna učinit stanovená organizační, technická nebo finanční opatření.

Předpisy: §7 zákona o obalech č.477/2001 Sb., ČSN EN 13429


Komentář:

Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky, jejichž obaly jsou opakovaně použitelné, je povinna učinit organizační, technická nebo finanční opatření odpovídající kritériím, která jsou stanovena v příloze č. 2 k zákonu o obalech a která umožňují opakované použití obalů.

Náležitosti těchto opatření a způsob a postup opakovaného použití stanoví harmonizovaná česká technická norma ČSN EN 13429 (Obaly-Opakované použití).

Příloha č. 2 zákona o obalech stanovuje systémy zajištění opakovaného použití obalů a kritéria pro zajištění systému opakovaného použití obalu.

Systémy pro zajištění opakovaného použití obalu jsou:

1.    Uzavřený systém - systém, ve kterém je opakovaně použitelný obal uváděn do oběhu osobou nebo organizovanou skupinou osob;

2.    Otevřený systém - systém, ve kterém je uváděn do oběhu opakovaně použitelný obal mezi blíže neurčenými osobami;

3.    Smíšený systém - systém sestávající se ze dvou částí:

  • opakovaně použitelný obal, který zůstává u konečného uživatele, pro který neexistuje žádný systém zpětného rozdělování vedoucí ke komerčnímu opakovanému naplnění, 
  • jednocestný obal, který se použije jako pomocný výrobek pro přepravu obsahu k opakovanému naplnění obalu.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.