Povinnost F5: Vratné obaly

Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky, jejichž obaly jsou vratné, je povinna zajistit opakované použití těchto obalů nebo využití odpadů z těchto obalů.

Předpisy: §8-9 zákona o obalech č.477/2001 Sb., NV č.111/2002 Sb., vyhláška č.116/2002 Sb.
Komentář:

Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky, jejichž obaly jsou vratné, je povinna zajistit opakované použití těchto obalů podle bodu B.1 nebo B.2 přílohy č.2 k zákonu o obalech nebo využití odpadů z těchto obalů podle §12 zákona (bod F.7).

Pokud je součástí opatření účtování zvláštní peněžní částky (zálohy), která je přímo vázána k vratnému obalu použitému k prodeji výrobku a jejíž vrácení po vrácení tohoto obalu je kupujícímu při prodeji výrobku zaručeno, je tento obal vratným zálohovaným obalem.

Osoba, která uvádí do oběhu nápoje v obalech, které nejsou vratnými zálohovanými obaly, je povinna nabízet stejné nápoje rovněž ve vratných zálohovaných obalech, pokud jsou v nich tyto nápoje uváděny na trh. Tato povinnost se nevztahuje na osoby uvádějící tyto nápoje do oběhu na prodejní ploše menší než 200 m2.

Další povinnosti při nakládání s vratnými zálohovanými obaly, označování těchto obalů, výše záloh pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů jsou stanoveny v §9 zákona o obalech a dále ve vyhlášce č.116/2002 Sb., o způsobu označování vratných zálohových obalů a NV č.111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů.

Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky, jejichž obaly jsou vratné, je povinna zajistit opakované použití těchto obalů nebo využití odpadů z těchto obalů.

Předpisy: §8-9 zákona o obalech č.477/2001 Sb., NV č.111/2002 Sb., vyhláška č.116/2002 Sb.

Komentář:

Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky, jejichž obaly jsou vratné, je povinna zajistit opakované použití těchto obalů podle bodu B.1 nebo B.2 přílohy č.2 k zákonu o obalech nebo využití odpadů z těchto obalů podle §12 zákona 477/2001 Sb. (bod F.7). 

Pokud je součástí opatření účtování zvláštní peněžní částky (zálohy), která je přímo vázána k vratnému obalu použitému k prodeji výrobku a jejíž vrácení po vrácení tohoto obalu je kupujícímu při prodeji výrobku zaručeno, je tento obal vratným zálohovaným obalem.

Osoba, která uvádí do oběhu stolní pivo, výčepní pivo nebo ležáky v obalech, které nejsou vratnými zálohovanými obaly, je povinna nabízet nápoje náležející do uvedených skupin rovněž ve vratných zálohovaných obalech, pokud jsou v nich tyto nápoje uváděny na trh. Tato povinnost se nevztahuje na osoby uvádějící tyto nápoje do oběhu na prodejní ploše menší než 200 m2.

Další povinnosti při nakládání s vratnými zálohovanými obaly, označování těchto obalů, výše záloh pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů jsou stanoveny v §9 zákona o obalech a dále ve vyhlášce č.116/2002 Sb., o způsobu označování vratných zálohových obalů a NV č.111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.