Povinnost G2: Nápravná opatření

V případě vzniku nebo zjištění ekologické újmy musí provozovatel neprodleně provést nápravná opatření a informovat ČIŽP. Provozovatel dále musí vypracovat návrh dalších nápravných opatření a předložit ho ČIŽP ke schválení.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.