Povinnost H2: Průkaz energetické náročnosti budov

Při výstavbě nových budov, při větších změnách budov, při prodeji nebo nájmu budov je stanovena povinnost opatřit si průkaz energetické náročnosti.

Předpisy: §7a zákona č.406/2000 Sb., vyhláška č. 264/2020 Sb.

Komentář:

Stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou povinni

  • opatřit si průkaz energetické náročnosti ("průkaz") při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,
  • opatřit si průkaz u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2,
  • oznámit MPO zpracování průkazu osobou z jiného státu EU a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie,
  • umístit průkaz v budově určené k užívání veřejností (§ 7a odst. 1 písm. d).

Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou povinni opatřit si průkaz:

  • při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
  • při pronájmu budovy,
  • od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,

Další úprava v § 7a ještě řeší kdy je nutno:

  • předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii,
  • předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii,
  • zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu v informačních a reklamních materiálech.

Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově a musí být zpracován energetickým specialistou.

Vzor a obsah průkazu, způsob jeho zpracování a umístění průkazu v budově stanovuje vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov.

Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.

.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.