Maximální minimum pro původce odpadů

Aktuální informace naleznete v aplikaci kurzy.ekohelp.cz

Dvoudenní kurz přímo od tvůrců legislativy, vyvedený odborníky z MŽP a MV zaměřený od problematiky definice odpadu, vedlejších produktů, nebezpečné odpady a zařazování do katalogu přes obecné povinnosti jako je evidence a ohlašování, správní řád až po nakládání se specifickými odpadovými toky jako jsou čistírenské kaly a bioodpady, stavební odpady atp. Návody na řešení nejčastějších složitých situací. Kurz s certifikátem Univerzity Karlovy v Praze. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Název:

Dvoudenní kurz: Maximální minimum pro původce odpadů

Chci zaregistrovat místo na semináři

Termín:

Termíny připravujeme. Zašlete prosím nezávaznou registraci a my vás upozorníme na vypsané termíny.

Zahájení:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Program:

Hlavní témata semináře:

 • Působnost zákona o odpadech
 • Odpadový x jiný režim x vedlejší produkt
 • Nakládání s odpady
 • Nebezpečné odpady (vyloučení nebezpečných vlastností, ILNO, balení odpadů, nakládání s nebezpečnými odpady, systém evidence přepravy nebezpečných odpadů)
 • Specifické odpadové toky (kaly z čistíren odpadních vod, sedimenty, biologicky rozložitelné odpady, vedlejší produkty živočišného původu, stavební a demoliční odpady)
 • Systém kontroly státem (správní řád, přestupky, činnost)
 • možnost dotazů k aplikaci chemické legislativy (nařízení CLP, REACH) v oblasti odpadů

Určeno pro:

Seminář je určen pracovníkům odpadových firem, podnikovým ekologům, poradcům a dalším zájemcům o tuto problematiku, kteří se potřebují zorientovat v povinnostech v odpadovém hospodářství a zavést je do podnikové praxe.

Pořádá:

Kurz pořádá Přírodovědecká fakulta Karlovy Univerzity a účastní se ho lektoři z MŽP a MV.

Obsah kurzu:

Mám vlastně vůbec odpad?

 • Vztahuje se na mě působnost zákona o odpadech - Š. Jakl, V. Pilnáček
 • Je možné využít jiný institut než odpadový režim? Co vše musím splnit, abych mohl mít vedlejší produkt? - Š. Jakl, V. Pilnáček, K. Husáková

Co musím znát, když mi vznikne odpad?

 • Zařazování podle druhu a kategorie - katalog odpadů, - V. Pilnáček
 • Hierarchie nakládání s odpady a její dopady na původce - Š. Jakl
 • Jak na předávání odpadů, možnosti nakládání s odpadem u původce - V. Pilnáček
 • Upuštění od třídění - A. Mařasová
 • Zapojení původců do systému obce - Š. Jakl
 • Odpadový hospodář - Š. Jakl
 • Doprava a přeshraniční přeprava odpadů - Š. Jakl
 • Shromažďování versusskladování - Š. Jakl
 • Zpětný odběr v kostce - Š. Jakl
 • Evidence nakládání s odpady - A. Mařasová

Co s nebezpečným odpadem?

 • Vyloučení nebezpečných vlastností - V. Pilnáček
 • Identifikační listy nebezpečného odpadu, balení nebezpečných odpadů, nakládání s nebezpečnými odpady u původce - A. Mařasová
 • Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů - Š. Jakl

Specifické odpadové toky

 • Kaly z čistíren odpadních vod - K. Husáková
 • Sedimenty - K. Husáková
 • Biologicky rozložitelné odpady, vedlejší produkty živočišného původu - K. Husáková
 • Stavební a demoliční odpady - V. Pilnáček

Systém kontroly státem

 • Správní řád, přestupky - P. Rýpalová
 • Činnost ČIŽP - P. Rýpalová

Aplikace chemické legislativy (nařízení CLP, REACH) v oblasti odpadů

 • řešení případných dotazů v oblati nařízení CLP, REACH ve vztahu k odpadům - J. Fuitová

Délka trvání:

2 dny

Přednášející:

Ing. Kristýna Husáková, MŽP

2012 - doposud Ministerstvo životního prostředí odbor odpadů
2011 - 2012 Česká inspekce životního prostředí, oddělení integrované prevence
2006 - 2011 Česká zemědělská univerzita, Udržitelné využívání přírodních zdrojů, Odpady a jejich využití

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl, MŽP

2017 - doposud Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Správní právo a právo životního prostředí, Ph.D. studium
2011 - doposud Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů

Ing. Alena Mařasová, FCC

2014 - doposud FCC Česká republika, s.r.o., legislativní podpora
2013 - 2014 Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů
2008 - 2012 Česká inspekce životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství

Mgr. Vojtěch Pilnáček, MŽP

2014 - doposud Ministerstvo životního prosteřdí, odbor odpadů
2014 - doposud Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, - Ph.D. studium - biosušení kalů z ČOV
2012 - 2014 ALS Environmental
2012 - 2014 Environmental coordinator assistant - Cemex

Mgr. Pavlína Rýpalová, MV

2018 - doposud Ministerstvo vnitra, odbor legislativy a koordinace předpisů
2016 - 2018 Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů
2011 - 2016 Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Právo a právní věda

Ing., Mgr. Jitka Fuitová, ENVIGROUP

2017 - dosud ENVIGROUP s.r.o. specialista na CLP, REACH, ADR

Místo konání:

Praha, Benátská 433/2

Cena:

5.000 Kč + DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály.

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@eurochem.cz

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Maximální minimum pro původce odpadů

Dvoudenní kurz přímo od tvůrců legislativy, vyvedený odborníky z MŽP a MV zaměřený od problematiky definice odpadu, vedlejších produktů, nebezpečné odpady a zařazování do katalogu přes obecné povinnosti jako je evidence a ohlašování, správní řád až po nakládání se specifickými odpadovými toky jako jsou čistírenské kaly a bioodpady, stavební odpady atp. Návody na řešení nejčastějších složitých situací. Kurz s certifikátem Univerzity Karlovy v Praze.

Obsah
 • Maximální minimum pro původce odpadů

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.