Nakládání s chemickými látkami - další upřesnění pro žáky

Od 27.4.2018 platí nová vyhláška č. 61/2018 Sb. o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů.

Úprava v zákoně č. 561/2014 Sb. (školský zákon)

V § 65 odst. 4 (Organizace středního vzdělávání) školského zákona se řeší oblast nakládání s nebezpečnými chemickými látkami/směsmi a činnosti spojené s nebezpečnou expozicí prachu: Při praktickém vyučování smějí žáci pod přímým dohledem nebo dozorem osoby s odbornou způsobilostí (zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví) nakládat s nebezpečnými chemickými látkami/směsmi, které jsou stanoveny v prováděcím právním předpise.

Podmínky nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

61/2018 Sb. Vyhláška o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů 
Částka: 30/2018 Sb. 
Rozeslána dne: 12. dubna 2018 
Autoři předpisu: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 
Datum účinnosti od: 27. dubna 2018 
Vydáno na základě: 561/2004 Sb.

S nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, jejichž seznam je uveden v části I. přílohy k vyhlášce, mohou žáci při praktickém vyučování nakládat pod dozorem osoby s odbornou způsobilostí. Tato osoba musí být přítomna v učebně či jiném místě, ve kterém žáci pracují s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi.

S nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, jejichž seznam je uveden v části II. přílohy k vyhlášce, může žák při praktickém vyučování nakládat pod přímým dohledem osoby s odbornou způsobilostí. Tato osoba musí dohlížet přímo na žákav učebně či jiném místě, ve kterém žáci pracují s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi.

S nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, jejichž seznam je uveden v části II. přílohy k vyhlášce, mohou žáci nakládat až po osvojení si základních dovedností při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi uvedenými v části I. přílohy k vyhlášce.

Zásady bezpečnosti práce při praktickém vyučování a podmínky nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi se řídí příslušnými pokyny pro bezpečné zacházení, které jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Žáci mohou v rámci praktického vyučování vykonávat pouze práce a činnosti, které nejsou podle zákona o ochraně veřejného zdraví zařazeny jako riziková práce do kategorií 3 a 4.

S vlastnostmi nebezpečných chemických látek/směsí a se zásadami bezpečného nakládání s nimi a bezpečného výkonu činností seznámí žáky osoba s odbornou způsobilostí.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Nakládání s chemickými látkami - další upřesnění pro žáky

Kód článku ZP
Obsah
  • Nakládání s chemickými látkami - další upřesnění pro žáky

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.