Seminář Chemická legislativa (REACH, CLP a další) + bezpečnostní list (2-denní kurz)

Aktuální informace naleznete v aplikaci kurzy.ekohelp.cz

Chemická legislativa pro výrobce, dovozce, distributory a následné uživatele pro praxi. Pracovní seminář zaměřený na základní povinnosti výrobců, dovozců, distributorů a následných uživatelů, které ukládá evropská i česká chemická legislativa při uvádění CHLS na trh. Zaměření kontrol od ČIŽP. Kurz s představením základních povinností, které ukládá evropská i česká chemická legislativa. Podrobněji jsou řešeny praktické povinnosti při uvádění na trh (označování, oznamování, bezpečnostní list). Tvorba, úprava a kontrola bezpečnostních listů "krok za krokem". Roční přístupu k aplikaci: EKOhelp s ILNO a značením odpadů.

Cíl kurzu je pomoci novým zaměstnancům, kteří mají na starost chemické výrobky a současně je určen všem, kteří si chtějí zopakovat základní principy náročné chemické legislativy.

Název:

2-denní kurz: Chemická legislativa, oznamování, označování a bezpečnostní list

Chci zaregistrovat místo na semináři

Termín:

10.-11.6.2020: Praha
21.-22.10.2020: Praha

Zahájeni:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Program:

Hlavní témata:

 • Zkušenosti a zaměření kontrol ČIŽP

 • Registrace látek podle REACH (kdo, kdy)

 • Povolování a omezení podle REACH

 • Bezpečnostní list (kdo, kdy a komu)

 • Internetový prodej nebezpečných látek a směsí

 • Klasifikace chemických látek a směsí (kdo, kdy)

 • Uchovávání informací

 • Označování a balení látek a směsí

 • Informace k PBT/vPvB/POPs/rtuť (změny od 1.3.19)

 • Oznámení látek na ECHA (notifikace – praktická ukázka)

 • Oznamování nebezpečných směsí (ChLaP – praktická ukázka)

 • Bezpečnostní listy – kontrola, úprava, vytvoření

 • Zákon 258/2000 Sb., povinnosti k nakládání s chemickými výrobky (v případě zájmu)

Určeno pro:

Osoby dotčené nařízením REACH a CLP, tj. výrobce, dovozce, následné uživatele, distributory, prodejce a poradce. Dále pro pracovníky odpovědné za nákup/prodej/používíní chemických látek a směsí, za ekologii podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění.
Jde o kurz s představením základních jednotlivých povinností, které ukládá evropská i česká chemická legislativa. Podrobněji jsou řešeny povinnosti při uvádění na trh (označování, oznamování, bezpečnostní list). Absolvent kurzu by měl zvládnout

 • idenfikovat povinnosti při výrobě/dovozu látek či směsí
 • zpracovat oznámení směsi do databáze CHLaP
 • zpracovat české označení látky/směsi
 • zabezpečit nakládání s CHL na pracovištích
 • zpracovat/upravit bezpečnostní list z podkladů výrobce


Bonus:
Účastník obdrží kompletní výbavu pro podnikového ekologa - přístupu k aplikaci: EKOhelp s ILNO a značením odpadů s roční platností.

Obsah kurzu

1. den: Chemická legislativa - povinnosti v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh

RNDr. Oldřich Jarolím, ČIŽP; Ing., Mgr. Jitka Fuitová, Envigroup:

 • Povinnosti v dodavatelském řetězci ve vztahu k registraci, notifikaci (oznamování látek na ECHA), povolování, omezování – základy týkající se látek, směsí, a předmětů)
 • Bezpečnostní listy - základní povinnosti
 • Klasifikace, balení označování podle CLP - základní principy nařízení a důrazem na praxi v rámci dodavatelského řetězce.
 • Označování  podle CLP - základní principy, označování malých a velkých balení, označování směsí pro prodej spotřebiteli.
 • Základní povinnosti související s expozičními scénáři
 • Zákon 258/2000 Sb., k nakládání s chemickými výrobky - v případě zájmu
 • Praktická ukázka oznamování směsí do CHLAP a notifikace látek - oznamování látek na ECHA

2. den: Bezpečnostní list: sestavování a kontrola BL, odborná způsobilost

Ing., Mgr. Jitka Fuitová, Envigroup:

 • Tvorba a kontrola bezpečnostních listů podle aktuálních předpisů (nařízení REACH, CLP) a návodů (ECHA)
 • Bezpečnostní list po 1.6.2017 podle nařízení 830/2015 a dalších novel nařízení CLP/REACH
 • Opakující chyby v bezpečnostních listech
 • Praktické příklady
 • Získání odborné způsobilosti pro tvorbu bezpečnostních listů

Délka trvání:

2 dny

Přednášející:

RNDr. Oldřich Jarolím, ČIŽP; Ing. J. Fuitová, Envigroup

Místo konání:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Cena:

5.785 Kč/2 dny + DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Cena včetně DPH je 7.000 Kč/2dny. Způsob platby: fakturou či hotově na místě

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@ekohelp.cz

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Seminář Chemická legislativa (REACH, CLP a další) + bezpečnostní list (2-denní kurz)

Chemická legislativa pro výrobce, dovozce, distributory a následné uživatele pro praxi. Prakticky zaměřený intenzivní kurz pro osoby odpovědné za uvádění chem. látek/směsí na trh/do oběhu či jejich používání při své průmyslové nebo profesionální činnosti. Kurz s představením základních povinností, které ukládá evropská i česká chemická legislativa. Podrobněji jsou řešeny praktické povinnosti při uvádění na trh (označování, oznamování, bezpečnostní list). Tvorba, úprava a kontrola bezpečnostních listů "krok za krokem".

Obsah
 • Seminář Chemická legislativa (REACH, CLP a další) + bezpečnostní list (2-denní kurz)

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.