Seminář Chemické látky na pracovištích a ve skladech

Aktuální informace naleznete v aplikaci kurzy.ekohelp.cz

Seminář zaměřený na širší problematiku chemických látek ve vztahu k bezpečnosti práce a jejich skladování. Bezpečnost práce při nakládání s chemickými látkami. Skladování chemických látek. Skladování/shromažďování odpadů a závadných látek. Dohoda ADR – požadavky na skladování, příjem, odesílání. Určeno pro běžné podniky, sklady, instituce, ale také laboratoře nebo školy.

Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu a roční přístup k aplikaci Chemax pro evidenci chemických látek a bezpečnostních listů.

Název:

Seminář Chemické látky na pracovištích a ve skladech

Chci zaregistrovat místo na semináři

Termín:

1.4.2020: Praha
5.6.2020: Praha
23.10.2020: Praha
9.12.2020: Praha

Zahájení:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Program:

Obsah:

Bezpečnost práce při nakládání s chemickými látkami

 • nebezpečnost látek a směsí
 • omezení při nakládání, zajištění OZO, školení T+, písemná pravidla, evidence
 • přístup k bezpečnostním listům na pracovišti
 • poskytování bezpečnostních listů
 • označování a balení nebezpečných látek a směsí (náhradní nádoby, nádrže, sklady, potrubí)
 • expoziční scénáře v podnikové praxi
 • pracovní podmínky pracovišť s výskytem chemických látek a směsí
 • školení pracovníků, OOPP, lékařské prohlídky, povinnosti pracovníků a zaměstnavatelů ...
 • školy a chemické látky (v případě účasti škol)

Skladování chemických látek

 • požadavky na společné skladování chemických látek
 • požární ochrana: skladování hořlavin a ostatních nebezpečných látek
 • bezpečnost práce při skladování

Skladování/shromažďování odpadů a závadných látek

 • zákon o odpadech: shromažďování/skladování/označování nebezpečných odpadů
 • vodní zákon: závadné látky (havarijní plán, požadavky na zabezpečení proti úniku)
 • závažné havárie: posouzení objektu

Dohoda ADR – požadavky na skladování, příjem, odesílání

 • požadavky na skladování, nakládku, vykládku nebezpečných věcí a odpadů

Kontrolní orgány (KHS) – co se kontroluje a kde jsou problémy

 • ochrana zdraví při práci s chemickými přípravky", zaměření na vyhledávání a hodnocení rizik, zařazení prací do kategorií, vypracování pravidel o BOZP a ochraně ŽP při práci s NChLaS,
 • nejčastější nedostatky v zajištění PLS,
 • vybrané uznané nemoci z povolání,
 • výběr a poskytování OOPP,
 • řešení přestupků.

Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Délka trvání:

1 den

Přednášející:

Lektor: Ing. Zdeněk Fildán, Ing., Mgr. Jitka Fuitová; Tomaš Fencl, specialista BOZP/PO; KHS

Místo konání:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Cena:

2.975 Kč + DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Cena včetně DPH je 3.600 Kč. Způsob platby: fakturou či hotově na místě

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@ekohelp.cz

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Seminář Chemické látky na pracovištích a ve skladech

Seminář zaměřený na širší problematiku chemických látek ve vztahu k bezpečnosti práce a jejich skladování. Bezpečnost práce při nakládání s chemickými látkami. Skladování chemických látek.

Obsah
 • Seminář Chemické látky na pracovištích a ve skladech

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.