Seminář ODPADY: Aktuální změny legislativy a jejich dopady pro praxi - NOVÝ ZÁKON O ODPADECH

Aktuální informace naleznete v aplikaci kurzy.ekohelp.cz

Přehled předpisů a jejich změny. Metodické pokyny MŽP. Přehled povinností a změn. Klasifikace nebezpečných odpadů; jak postupovat. Označování nebezpečných odpadů+ILNO. Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů SEPNO. Plnění evidenčních povinností. PoužíváníIČZ, IČP, ISOH, RZP. Ohlašování provozu zařízení přes ISPOP, Registr dopravců. Nakládání se sedimenty a kaly. Využívání odpadů na povrchu terénu, vzorkování odpadů. Zpětný odběr vyjmenovaných výrobků. Chystané změny legislativy.

Název:

ODPADY: Aktuální změny legislativy a jejich dopady pro praxi

Chci zaregistrovat místo na semináři

Termín:

30.9.2020: Praha
2.11.2020: Praha

Zahájení:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Určeno pro:

Pracovníci odpovědní za plnění povinností firem v oblasti podnikové ekologie, zejména oblast odpadů. Určeno pro pracovníky odpovědné za ekologii podniku, vedení evidencí a ohlašování v oblasti odpadů, sledování aktuální legislativy a její plnění, zavádění a udržování systému managementu péče o životní prostředí podle ISO 14001.

Program

9.00 hod. - do cca 14.00 hod.

Obsah kurzu:

 • Přehled legislativy
 • Novela vyhlášky č. 321/2014 Sb.
 • Nové metodické pokyny MŽP:
  • pro stavební odpady
  • pro ohlašování přepravy nebezpečných odpadů (autovraky, občan, subjekt bez IČO)
  • pro vedení evidence a ohlašování odpadů obcemi
  • k azbestu
 • Přehled nových povinností a změn
 • Klasifikace nebezpečných odpadů; jak postupovat
 • Označování nebezpečných odpadů
 • Obsah ILNO; postup při zpracování
 • Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů; SEPNO
 • Plnění evidenčních a ohlašovacích povinností
 • Používání identifikačních čísel zařízení a provozoven, ISOH, RZP
 • Ohlašování provozu zařízení přes ISPOP, Registr dopravců
 • Nakládání se sedimenty a kaly
 • Využívání odpadů na povrchu terénu, vzorkování odpadů
 • Zpětný odběr vyjmenovaných výrobků
 • Chystané změny legislativy:
  • Příprava nového zákona o odpadech, o obalech, o výrobcích s ukončenou životností
  • Novely směrnic k balíčku oběhového hospodářství a jejich dopad na ČR nakládání s odpady
  • Návrhu směrnice k o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí
  • Připravované změny EU předpisů

Délka trvání:

1 den

Přednášející:

Místo konání:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Brno: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Kozí 4, 656 99 Brno

Cena:

2.975 Kč + DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Cena včetně DPH je 3.600 Kč. Způsob platby: fakturou či hotově na místě

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@ekohelp.cz

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Seminář ODPADY: Aktuální změny legislativy a jejich dopady pro praxi

Novely zákona o odpadech včetně prováděcích předpisů a jejich dopady do podnikové praxe. Chystané změny a informace o přípravě zcela nového zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností.

Obsah
 • Seminář ODPADY: Aktuální změny legislativy a jejich dopady pro praxi

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.