Seminář Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

Aktuální informace naleznete v aplikaci kurzy.ekohelp.cz

Čtyřdenní podrobný pracovní kurz určený zejména pro začínající ekology. Praktická výuka povinností a jejich podrobné řešení, tvorba dokumentace, příklady evidencí a hlášení. Legislativa ŽP vztahující se na podnikovou praxi, vytvoření registru právních požadavků. Součástí je kompletní vzorová dokumentace a software ekologa: on-line aplikace Průvodce PE, aplikace ILNO a značení odpadů, kniha Povinnosti firem, CD Příručka pro oblast ŽP. Informační služba o změnách legislativy INFOservis.

Název:

Seminář Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

Chci zaregistrovat místo na semináři

Termín:

3.6.-4.6.+8.6.-9.6 2020: Praha 2+2 dny


16.9.-17.9.2020 a 23.9.-24.9.2020: Praha 2+2 dny
 

Zahájení:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Program:

Hlavní témata semináře:

 • čtyřdenní pracovní kurz pro funkci podnikový ekolog (2 dvoudenní bloky)

 • legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi

 • podrobný přehled povinností firem vyplývající z jednotlivých složkových předpisů

 • praktický návod na zjištění povinností firmy a způsob jejich řešení

 • praktický výcvik (vedení evidencí, hlášení, žádosti, kategorizace zdrojů, odpadů a další).

 • efektivní způsoby pro vytvoření registru právních požadavků

 • kompletní vzorová dokumentace a software podnikového ekologa

Určeno pro:

Seznámení s povinnostmi firem v oblasti podnikové ekologie a jejich praktické plnění. Určeno pro pracovníky odpovědné za ekologii podniku, zavádění a udržování systému managementu péče o životní prostředí podle ISO 14001. Kurz je určený zejména pro začínající ekology.

Program:

Kurz je členěn do hlavních částí:

 • Nakládání s chemickými látkami a směsmi na pracovišti - zákon 258/2000 Sb.,
 • nařízení REACH, CLP, chemický zákon
 • Prevence závažných havárií
 • Odpadové hospodářství
 • Využití a ochrana vod
 • Ochrana ovzduší
 • Integrovaná prevence, IRZ, ISPOP
 • Problematika obalů
 • Ekologická újma

V rámci každé části je proveden výklad povinností vyplývající z dané legislativy a praktický výcvik jejich plnění (vedení provozních evidencí, hlášení, žádostí, kategorizace zdrojů, odpadů, hodnocení rizika a další).

Bonus:

Účastník obdrží kompletní výbavu pro podnikového ekologa v ceně 5 225 Kč (4 350 Kč bez DPH):

 • e-book Průvodce podnikovou ekologií s aplikací ILNO s ročním přístupem,
 • kniha Povinnosti firem v podnikové ekologii v aktuálním vydání,
 • aktuální detailní manuál ePříručka pro oblast ŽP (na CD). 

Délka trvání:

4 dny

Přednášející:

Ing. Zdeněk Fildán, ENVIGROUP

Místo konání:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Cena:

10.744Kč + DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Cena včetně DPH je 13.000 Kč. Způsob platby: fakturou či hotově na místě

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@ekohelp.cz

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Seminář Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

Čtyřdenní podrobný pracovní kurz určený zejména pro začínající ekology. Praktická výuka povinností a jejich podrobné řešení, tvorba dokumentace, příklady evidencí a hlášení. Legislativa ŽP vztahující se na podnikovou praxi, vytvoření registru právních požadavků.

Obsah
 • Seminář Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.