Seminář Skladování chemikálií

„Máte sklad? A můžeme ho vidět?“ Až se vás na tohle zeptá inspekce, bude možná pozdě. Proto je tu pro vás 2-denní kurz, kde se naučíte vše potřebné o skladování a používání chemických látek a směsí ve skladech a na pracovištích. Ve druhém dni projdeme také základní principy označování výrobku při uvedení na trh podle různých předpisů.

Kurz je pořádán jako partnerská akce ReachSpektrum a EUROCHEM.

Název:

Seminář Skladování chemikálií: 2-denní kurz

Chci zaregistrovat místo na semináři

Termín:

29.-30.4.2020: Praha - 2-denní kurz - zúčastnit se lze i jednotlivých dnů podle vašeho výběru viz. obsah kurzu

Zahájení:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Program:

Odborný kurz ve kterém projdeme vše od bezpečnosti práce (ve skladech nebezpečných látek i na pracovišti), přes společné skladovaní, dohodu ADR, závadné látky (podle vodního zákona), po zákon o odpadech (shromažďování, skladování, označování nebezpečných odpadů) a požární ochranu (skladování hořlavých látek).

Pro koho je kurz určený? Pro všechny firmy nakládající a skladující CHLaS, osoby s odpovědností za chod skladu, výrobce, dovozce, distributory včetně maloprodejců, kteří uvádějí na český trh chemické látky a směsi, včetně detergentů (čistidel), barev, sprejů a dalších výrobků. Pro následné uživatele, běžné uživatele, logistická centra, obchody, laboratoře a další zájemce o tuto problematiku.

Ve druhém dni se budeme věnovat základním principům označování výrobku při uvedení na trh podle různých předpisů.

Obsah kurzu

1.Den

 • bezpečnost práce: požadavky na skladování a používání chemických látek
 • společné skladovaní: požadavky na společné skladování chemických látek
 • dohoda ADR: požadavky na skladování, nakládku, vykládku nebezpečných věcí pro přepravu
 • vodní zákon: závadné látky a jejich skladování
 • zákon o odpadech: shromažďování/skla­dování/označo­vání nebezpečných odpadů
 • požární ochrana: skladování hořlavin a ostatních nebezpečných látek
 • předpis TRGS 510 – není součástí české legislativy, ale je pro skladování velice užitečný
 • nové nařízení 375/2017 (bezpečnostní značky, označování skladů)

2.Den

 • základní principy označování výrobku při uvedení na trh podle CLP (výjimky, doplňky na štítcích, novela CLP a nové P věty) a podle dalších předpisů
 • vztah označování dle CLP a dle ADR
 • doplňující označení na obalech z jiných předpisů – aerosoly, detergenty, biocidy, zákon o ovzduší
 • vícejazyčné označování
 • nformace o UFI kódech na štítcích – podle nařízení EU 2017/542 a jeho chystané novelizace
 • praktické příklady označování včetně nejčastějších chyb na obalech

Délka trvání:

2 dny

Přednášející:

Ing. Hana Krejsová (ReachSpektrum)

Místo konání:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Cena:

6.210 Kč + DPH - 2 dny

3.510 Kč + DPH - 1 den

Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení a studijní materiály.

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542
e-mail: info@eurochem.cz

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Seminář Skladování chemikálií

„Máte sklad? A můžeme ho vidět?“ Až se Vás na tohle zeptá inspekce, bude možná pozdě.

Obsah
 • Seminář Skladování chemikálií

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.