Seminář Chemická legislativa v praxi: povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů CHLS

Aktuální informace naleznete v aplikaci kurzy.ekohelp.cz

Základní seminář o povinnostech v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh či do oběhu. Povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů. Zaměření kontrol od ČIŽP. Základy REACH a CLP. Oznamování látek na MZd a ECHA. Bezpečnostní listy. Povolování a omezování látek (SVHC látky). Klasifikace, balení a označování podle CLP - základní principy. Zákon 258/2000 Sb.: nakládání s chemickými výrobky.

Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu a roční přístup k aplikaci Chemax pro evidenci chemických látek a bezpečnostních listů.

Název:

Seminář Chemická legislativa v praxi: Povinnosti dodavatelského řetězce

Chci zaregistrovat místo na semináři

Termín:

10.6.2020: Praha
21.10.2020: Praha

Zahájení:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Program:

Obsah:

 • Zkušenosti a zaměření kontrol ČIŽP

 • Registrace látek podle REACH (kdo, kdy)

 • Povolování a omezení podle REACH

 • Bezpečnostní list (kdo, kdy a komu)

 • Internetový prodej nebezpečných látek a směsí

 • Klasifikace chemických látek a směsí (kdo, kdy)

 • Uchovávání informací

 • Označování a balení látek a směsí

 • Informace k PBT/vPvB/POPs/rtuť (změny od 1.3.19)

 • Oznámení látek na ECHA (notifikace – praktická ukázka)

 • Oznamování nebezpečných směsí (ChLaP – praktická ukázka)

 • Zákon 258/2000 Sb., povinnosti k nakládání s chemickými výrobky (v případě zájmu)

Určeno pro:

Osoby dotčené nařízením REACH a CLP, tj. výrobce, dovozce, následné uživatele, distributory. Dále pro pracovníky odpovědné za nákup/prodej chemických látek a směsí, za ekologii podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění.

Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Délka trvání:

1 den

Přednášející:

RNDr. Oldřich Jarolím, ČIŽP; Ing. J. Fuitová, Envigroup

Místo konání:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Cena:

2.975 Kč + DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Cena včetně DPH je 3.600 Kč.

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@ekohelp.cz

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Seminář Chemická legislativa v praxi: povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů CHLS

Kurz, který vám dá jasný a ucelený přehled o povinnostech dodavatelského řetězce od výrobců a dovozců, přes následné uživatele, distributory až ke konečným prodejcům. Čekají vás přehledy povinností včetně podrobného seznámení se základním dokumentem pro předávání informací – bezpečnostním listem.

Obsah
 • Seminář Chemická legislativa v praxi: povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů CHLS

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.