Seminář OVZDUŠÍ: novely předpisů, povinnosti firem, ISPOP, SPE a poplatky

Aktuální informace naleznete v aplikaci kurzy.ekohelp.cz

Novela zákona o ovzduší a vyhlášky č. 415/2012 Sb. Povinnosti provozovatelů, kategorizace zdrojů, sčítání kapacit, měření emisí, povolovací agenda, provozní řády... Zákon 73/2012 Sb. o o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. Ohlašování agendy ovzduší, ISPOP, aktuální formulář F_OVZ_SPE, poplatky.

Název:

OVZDUŠÍ: novely předpisů, povinnosti firem, ISPOP, SPE a poplatky

Chci zaregistrovat místo na semináři

Termín:

11.3.2020: Praha
12.3.2020: Brno

Zahájení:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 15.00 hod. Prezence od 8.30.

Program:

Hlavní témata semináře:

 • novela zákona o ovzduší a prováděcích předpisů
 • povinnosti provozovatelů vyplývající z aktuální legislativy
 • kategorizace zdrojů, sčítání kapacit, měření emisí, povolovací agenda, provozní řády
 • ohlašování agendy ovzduší za rok 2016 (ISPOP, formulář F_OVZ, poplatky)

Určeno pro:

Pracovníci odpovědní za plnění povinností firem v oblasti podnikové ekologie, zejména oblast ovzduší. Určeno pro pracovníky odpovědné za ekologii podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění, zavádění a udržování systému managementu péče o životní prostředí podle ISO 14001.

Obsah kurzu:

I. část: Povinnosti provozovatelů podle platné legislativy

Ing. Zbyněk Krayzel, odborný poradce: (9 - cca 13 hod.)

 • Platná legislativa ochrany ovzduší

 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a jeho změny

 • Prováděcí a výkladové předpisy k zákonu o ovzduší a jejich změny

 • Klasifikace zdrojů, sčítání kapacit

 • Emisní limity a podmínky provozu, paliva a suroviny.

 • Měření emisí, zápachu a tmavosti kouře, technické podmínky provozu.

 • Bilance VOC.

II. část: Souhrnná provozní evidenci zdrojů a poplatky

Ing. Pavel Machálek, Český hydrometeorologický ústav: 13.00 hod. do cca 15.00 hod.

 • Ohlašování Souhrnné provozní evidence za rok 2016 - obsah, forma a způsoby ohlašování
 • Instruktáž k vyplňování Souhrnné provozní evidence a Oznámení o poplatku - detailní rozbor položek ohlašovacího formuláře a správnosti zadávaných údajů
 • Praktická instruktáž k použití aplikace ISPOP

Délka trvání:

1 den

Přednášející:

Ing. Zbyněk Krayzel, Ing. Pavel Machálek

Místo konání:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Brno: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Kozí 4, 656 99 Brno

Cena:

2.975 Kč + DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Cena včetně DPH je 3.600 Kč. Způsob platby: fakturou či hotově na místě

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@ekohelp.cz

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Seminář OVZDUŠÍ: novely předpisů, povinnosti firem, ISPOP, SPE a poplatky

Novela zákona o ovzduší a prováděcích předpisů. Povinnosti provozovatelů, kategorizace zdrojů, sčítání kapacit, měření emisí, povolovací agenda, provozní řády... Ohlašování agendy ovzduší za rok 2016, ISPOP, aktuální formulář F_OVZ_SPE, poplatky.

Obsah
 • Seminář OVZDUŠÍ: novely předpisů, povinnosti firem, ISPOP, SPE a poplatky

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.