Kód Název
180205 Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující
180207 Nepoužitelná cytostatika
180208 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 02 07
190105 Filtrační koláče z čištění odpadních plynů
190106 Odpadní vody z čištění odpadních plynů a jiné odpadní vody
190107 Pevné odpady z čištění odpadních plynů
190110 Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin
190111 Popel a struska obsahující nebezpečné látky
190113 Popílek obsahující nebezpečné látky
190115 Kotelní prach obsahující nebezpečné látky
190117 Odpad z pyrolýzy obsahující nebezpečné látky
190204 Upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad hodnocený jako nebezpečný
190205 Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky
190207 Olej a koncentráty ze separace
190208 Kapalné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky
190209 Pevné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky
190211 Jiné odpady obsahující nebezpečné látky
190304 Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný, neuvedený pod číslem 19 03 08
190306 Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný
190308 Částečně stabilizovaná rtuť
190402 Popílek a jiný odpad z čištění spalin
190403 Nevitrifikovaná pevná fáze
190702 Průsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látky
190806 Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
190807 Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů
190808 Odpad z membránového systému obsahující těžké kovy
190810 Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09
190811 Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
190813 Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
191003 Lehké frakce a prach obsahující nebezpečné látky