Kód Název
061304 Odpady ze zpracování azbestu
061305 Saze
070101 Promývací vody a matečné louhy
070103 Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070104 Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070107 Halogenované destilační a reakční zbytky
070108 Jiné destilační a reakční zbytky
070109 Halogenované filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla
070110 Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla
070111 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
070201 Promývací vody a matečné louhy
070203 Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070204 Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070207 Halogenované destilační a reakční zbytky
070208 Jiné destilační a reakční zbytky
070209 Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070210 Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070211 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
070214 Odpady přísad obsahující nebezpečné látky
070216 Odpady obsahující nebezpečné silikony
070301 Promývací vody a matečné louhy
070303 Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070304 Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070307 Halogenované destilační a reakční zbytky
070308 Jiné destilační a reakční zbytky
070309 Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070310 Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070311 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
070401 Promývací vody a matečné louhy
070403 Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy