Kód Název
070404 Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070407 Halogenované destilační a reakční zbytky
070408 Jiné destilační a reakční zbytky
070409 Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070410 Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070411 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
070413 Pevné odpady obsahující nebezpečné látky
070501 Promývací vody a matečné louhy
070503 Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070504 Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070507 Halogenované destilační a reakční zbytky
070508 Jiné destilační a reakční zbytky
070509 Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070510 Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070511 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
070513 Pevné odpady obsahující nebezpečné látky
070601 Promývací vody a matečné louhy
070603 Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070604 Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070607 Halogenované destilační a reakční zbytky
070608 Ostatní destilační a reakční zbytky
070609 Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070610 Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070611 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
070701 Promývací vody a matečné louhy
070703 Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070704 Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070707 Halogenované destilační a reakční zbytky
070708 Jiné destilační a reakční zbytky
070709 Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla