Kód Název
070710 Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070711 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
080111 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080113 Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080115 Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
080117 Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080119 Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
080121 Odpadní odstraňovače barev nebo laků
080312 Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky
080314 Kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky
080316 Odpadní leptací roztoky
080317 Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky
080319 Disperzní olej
080409 Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080411 Kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080413 Vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080415 Odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály s organickými rozpouštědly nebo s jinými nebezpečnými látkami
080417 Kalafunový olej
080501 Odpadní isokyanáty
090101 Vodné roztoky vývojek a aktivátorů
090102 Vodné roztoky vývojek ofsetových desek
090103 Roztoky vývojek v rozpouštědlech
090104 Roztoky ustalovačů
090105 Bělicí roztoky a roztoky bělicích ustalovačů
090106 Odpady obsahující stříbro ze zpracování fotografického odpadu v místě jeho vzniku
090111 Fotoaparáty na jedno použití obsahující baterie uvedené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo 16 06 03
090113 Odpadní vody ze zpracování stříbra v místě jeho vzniku neuvedené pod číslem 09 01 06
100104 Popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů
100109 Kyselina sírová
100113 Popílek z emulgovaných uhlovodíků použitých způsobem obdobným palivu