Kód Název
100114 Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky
100116 Popílek ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky
100118 Odpady z čištění odpadních plynů obsahující nebezpečné látky
100120 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
100122 Vodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky
100207 Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky
100211 Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
100213 Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
100304 Strusky z prvního tavení
100308 Solné strusky z druhého tavení
100309 Černé stěry z druhého tavení
100315 Stěry, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích
100317 Odpady obsahující dehet z výroby anod
100319 Prach ze spalin obsahující nebezpečné látky
100321 Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) obsahující nebezpečné látky
100323 Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky
100325 Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
100327 Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
100329 Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů obsahující nebezpečné látky
100401 Strusky (z prvního a druhého tavení)
100402 Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)
100403 Arzeničnan vápenatý
100404 Prach z čištění spalin
100405 Jiný úlet a prach
100406 Pevný odpad z čištění plynu
100407 Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
100409 Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
100503 Prach z čištění spalin
100505 Pevné odpady z čištění plynu
100506 Kaly a filtrační koláče z čištění plynu