Kód Název
101119 Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
101209 Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
101211 Odpady z glazování obsahující těžké kovy
101309 Odpady z výroby azbestocementu obsahující azbest
101312 Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
101401 Odpad z čištění plynu obsahující rtuť
110105 Kyselé mořicí roztoky
110106 Kyseliny blíže nespecifikované
110107 Alkalické mořicí roztoky
110108 Kaly z fosfátování
110109 Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky
110111 Oplachové vody obsahující nebezpečné látky
110113 Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky
110115 Výluhy a kaly z membránových systémů nebo ze systémů iontoměničů obsahující nebezpečné látky
110116 Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
110198 Jiné odpady obsahující nebezpečné látky
110202 Kaly z hydrometalurgie zinku (včetně jarositu a goethitu)
110205 Odpady z hydrometalurgie mědi obsahující nebezpečné látky
110207 Jiné odpady obsahující nebezpečné látky
110301 Odpady obsahující kyanidy
110302 Jiné odpady
110503 Pevné odpady z čištění plynu
110504 Upotřebené tavidlo
120106 Odpadní minerální řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)
120107 Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)
120108 Odpadní řezné emulze a roztoky obsahující halogeny
120109 Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
120110 Syntetické řezné oleje
120112 Upotřebené vosky a tuky
120114 Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky