Kód Název
120116 Odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látky
120118 Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej
120119 Snadno biologicky rozložitelný řezný olej
120120 Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné látky
120301 Prací vody
120302 Odpady z odmašťování vodní parou
130101 Hydraulické oleje obsahující PCB
130104 Chlorované emulze
130105 Nechlorované emulze
130109 Chlorované hydraulické minerální oleje
130110 Nechlorované hydraulické minerální oleje
130111 Syntetické hydraulické oleje
130112 Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje
130113 Jiné hydraulické oleje
130204 Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
130205 Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
130206 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
130207 Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje
130208 Jiné motorové, převodové a mazací oleje
130301 Odpadní izolační nebo teplonosné oleje s obsahem PCB
130306 Minerální chlorované izolační a teplonosné oleje neuvedené pod číslem 13 03 01
130307 Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje
130308 Syntetické izolační a teplonosné oleje
130309 Snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje
130310 Jiné izolační a teplonosné oleje
130401 Oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby
130402 Oleje z kanalizace přístavních mol
130403 Oleje ze dna jiných lodí
130501 Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
130502 Kaly z odlučovačů oleje